Leif Linde föreslagen för omval som ordförande för KF

Den 19 april håller KF sin 124:e ordinarie förbundsstämma på Coop Center i Solna. Det är en hybridstämma med fokus på digitalt deltagande. På dagordningen för stämman står bland annat val av ny förbundsstyrelse, godkännande av stadgeändringar samt information om KFs verksamhet och framtidsplaner.

Inför förbundsstämman har valberedningen tagit fram ett förslag till styrelse för KF 2023-2024. Val kommer att ske av styrelseordförande och tio ledamöter. Styrelseordförande och nio ledamöter är föreslagna för omval och en ledamot är föreslagen för nyval.

– Vi är mitt inne i en period med stora förändringar, både när det gäller att effektivisera Coop i Sveriges verksamhet och i vår omvärld. Bland annat ska vi under året sjösätta vår automatiserade varuterminal i Eskilstuna, en av de största investeringarna i modern tid för Coop i Sverige. Fullt fokus är att skapa långsiktig ekonomisk och hållbar nytta för våra 3,8 miljoner medlemmar och jag är glad över möjligheten att fortsätta bidra i det arbetet under kommande året, säger Leif Linde, föreslagen till omval som ordförande i KF.

Valberedningens förslag till styrelseordförande (omval)

Leif Linde, Nykvarn, styrelseordförande (omval)

Leif Linde valdes till ordförande för Kooperativa Förbundet vid stämman 2020. Valberedningen föreslår att stämman väljer om Leif för en ny mandatperiod. Leif har lång erfarenhet av kooperativt arbete och har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom KF, Riksbyggen och Konsumentföreningen Svea. Han har även varit förbundssekreterare för ABF och generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen. Vid sidan av sitt engagemang i KF kan nämnas att Linde är ordförande i Fonus och ledamot i Folksams Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott. Han är även ordförande i arbetsgivarföreningen Fremia.

Valberedningens förslag till resterande styrelseledamöter:
Henric Carlsson, Lund, född 1983, (nyval)

Henric bor i Lund tillsammans med sin hustru och 3 barn. Han är civilekonom och har en
magisterexamen i Företagsekonomi vid Lunds Universitet 2006 och arbetar till vardags som hotelldirektör vid Elite Hotels där han ansvarar för Elite Hotel Mollberg i Helsingborg och Elite Plaza Hotel i Malmö. Utöver detta är han nationellt ansvarig för koncernens miljö- och hållbarhetsarbete. På meritlistan kan även tillföras att Henric till nyligen var ordförande för Företagsgruppen Mitt i Malmö. Henrics engagemang inom kooperationen sträcker sig många år tillbaka. Han började som ägarombud vid Coop Malmö Central, ingick under flera år i styrgruppen för direktanslutna medlemmar där han 2021 efterträdde Kenneth Östberg som styrgruppens ordförande.

Britt Hansson, Stockholm (omval)
Stig Nilsson, Lysekil (omval)
Maria Rudolphi, Gävle (omval)
Peter Renkel, Umeå (omval)
Kerstin Wallentin, Järfälla (omval)
Jesper Josbrant, Luleå (omval)
Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad (omval)
Håkan Thorell, Karlstad (omval)
Lars Ericson, Tyresö (omval)