KF får ny roll och organisation

Under året har ett arbete pågått för att utreda och konkretisera KF:s nya roll, huvuduppdrag och organisation. Arbetet som skett i samarbete med representanter för konsumentföreningarna presenterades på KF:s extra föreningsstämma den 17 september. Fyra huvuduppdrag definierades; förbundsuppdraget, opinionsbildningsuppdraget, ägarstyrningsuppdraget och renodlingsuppdraget.