22 motioner med förslag om hur vi kan bli bättre

22 motioner har kommit in från medlemmar med förslag om hur Coop kan bli bättre.

Deadline för att motionera var den 15 november för de medlemmar som är direktanslutna i KF. För medlemmar som tillhör en konsumentförening är deadline den 15 januari.

De motioner som kommit in behandlar medlemsprogrammet, hållbarhet och satsningar på ett mer folkligt Coop, för att nämna några exempel.

De behandlas nu i enlighet med stadgarna i våra interna processer. Via styrgruppen för direktanslutna medlemmar når motionerna så småningom KFs stämma i april. Där tas de formellt upp för beslut.

Frågor kring detta?
Kontakta Carina Thore eller Dan Jägerman via medlem@kf.se