Leif Linde föreslagen för omval som ordförande för Kooperativa Förbundet

Den 20 april håller KF sin 123:e ordinarie förbundsstämma på Coop Center i Solna. Stämman kommer att hållas digitalt med viss möjlighet till fysiskt deltagande. På dagordningen för stämman står bland annat val av ny förbundsstyrelse, godkännande av stadgeändringar och behandling av de motioner som har inkommit till stämman.

Inför förbundsstämman har valberedningen tagit fram ett förslag till styrelse för KF 2022-2023. Val kommer att ske av styrelseordförande och tio ledamöter. Styrelseordförande är föreslagen för omval och två ledamöter är föreslagna för nyval.

– I en tid fylld av utmaningar känns det ändå bra att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet för medlemmarnas bästa. Vi ser hur allt fler yngre blir medlemmar och hur renodlingen av vår verksamhet ger oss en organisatorisk styrka för att bli Sveriges viktigaste konsumentkraft. Med tanke på detta känner jag både stolthet och tacksamhet över att bli föreslagen för omval, säger Leif Linde.

Leif Linde, Nykvarn, Styrelseordförande (Omval)

Leif Linde valdes till ordförande för Kooperativa Förbundet vid stämman år 2020. Valberedningen föreslår omval av Leif Linde som har lång erfarenhet av kooperativt arbete och har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom KF, Riksbyggen och Konsumentföreningen Svea. Han har även varit förbundssekreterare för ABF och generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen.

Vid sidan av sitt engagemang i KF är Leif Linde ordförande i Fonus och ordförande i arbetsgivarföreningen Fremia. Han är även ledamot i Folksams Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott.

Valberedningens förslag:

 • Leif Linde, Nyköping, styrelseordförande (omval)
 • Britt Hansson, Stockholm (omval)
 • Stig Nilsson, Lysekil (omval)
 • Maria Rudolphi, Gävle (omval)
 • Peter Renkel, Umeå (omval)
 • Kerstin Wallentin, Järfälla, (omval)
 • Jesper Josbrant, Luleå (omval)
 • Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad (omval)
 • Håkan Thorell, Karlstad (omval)
 • Jenny Giertz, Hörby (nyval)
 • Lars Ericson, Tyresö (nyval)

Jenny Giertz, Hörby, Nyval

Valberedningen föreslår Jenny Giertz, 43 år, som ny ledamot i KFs styrelse. Sedan våren 2021 är Jenny Giertz ordförande för den nya storföreningen Coop Kristianstad Blekinge och sedan förvärvet av CBS-butikerna i södra Sverige är hon även styrelseledamot i Coop Syd AB. Jenny Giertz är egenföretagare med mångårig erfarenhet inom kooperationen.

Lars Ericson, Tyresö, Nyval

Valberedningen föreslår Lars Ericson, 59 år, som ny ledamot i KFs styrelse. Sedan år 2012 är Lars Ericson VD i Konsumentföreningen Stockholm. Han är styrelseordförande i Folksam Liv och ordförande för Coop Butiker och Stormarknader. Lars Ericson har bred erfarenhet inom både svensk kooperation och näringslivet med tidigare uppdrag som styrelseordförande i Med Mera Bank och affärsområdeschef på Swedbank centralt.