King, William


1786 – 1865, Lärare, Läkare och Filantrop.
Studier vid universitet i Cambridge (historia, filosofi, ekonomi och matematik), Medicinska studier i Paris, Läkare vid St. Bartholomew´s sjukhus

I likhet med Robert Owen förtjänar William King epitetet och eftermälet ”The Father of Co-operation”. Hans liv och gärning är i jämförelse med Owens trots detta relativt okänd. Hans kooperativa idéer var framvuxna ur hans starka vilja att utrota den allmänt utbredda fattigdomen i England . Han startade en kooperativ affär i sin hemstad Brighton. 1928 startade han tidskriften ”The Co-operator” som blev hans personliga bidrag till utvecklingen av kooperativa idéer. ”The Co-operator” fick stor spridning och blev en viktig inspirationskälla för den första generationens kooperatörer, däribland de kända vävarna och pionjärerna i Rochdale. Tidskriften som endast gavs ut i drygt två år blev en källa till bildning och enighet i en annars ganska splittrad kooperativ rörelse.

King’s skrivande i ”The co-operator” fyllde ett tomrum och han bidrog med nya filosofiska vinklingar och praktiska råd. Kooperationen var enligt honom endast något för arbetarklassen, inte för de rika. Han ville att fler arbetare skulle öppna butiker för att pressa priserna på nödvändiga varor. Arbetarna kunde få ut mer av sina pengar om de själva organiserade butikerna och tog bort profithungriga mellanhänder. I sin vision såg han också arbetarägda fabriker. Följande sentens inledde varje nytt nummer av The Co-operator: ”Knowledge and union are power. Power, directed by knowledge is happiness. Happiness is the end of creation.”

King´s idéer möjliggjorde bildandet av runt 400 kooperativa föreningar i England mellan 1820-1830. Denna rörelse kring honom och hans idéer hade ett snabbt förlopp och kulminerade 1835 för att sedan sakta erodera bort. Föreningarna kallade till kongresser där Owen var den ledande portalfiguren. Det var först med de “tjugoåtta vävarnas förening” The Equitable Pioneers Society i Rochdale 1844 som de elementära grundlinjerna för konsumentkooperativa företag kom fram. Idéerna bar på arv både från King och Owen vilket visade sig i förklaringen om föreningens ändamål.

Se CoopCat – Läs mer av och om William King

Källor:
KF Bibliotek, Katalog: personalier
Dr. William King and the Co-operator 1828-1830 / Mercer, Tomas William. Manchester : Co-operative Union Ltd., 1922. 144 s.
Stormår : en folkrörelse växer fram / Axel Gjöres, Stockholm : Rabén & Sjögren, 1963. 399s.