Kenneth Nybohm ny tf vd på MedMera Bank

Medmera Bank har de senaste åren genomfört en omfattande renodling av verksamheten i enlighet med den strategi som antogs 2019. Renodlingen innebär att banken fokuserar på enbart in- och utlåning i sin verksamhet.

När nu transformation och renodling är genomförda har bankens vd Manfred Krieger bestämt sig för att anta andra utmaningar. MedMera Banks vice vd Kenneth Nybohm blir från och med 1 december tillförordnad vd fram till att bankens styrelse har rekryterat en ny vd. Den rekryteringsprocessen kommer att ske under 2022.

Verksamheten i banken kommer fortsätta att ha fokus på att utveckla, stärka och vässa de erbjudanden som banken har.

– Den modernisering av den tekniska infrastruktur som vi har genomfört i kombination med en stark tillväxt har skapat kritisk affärsvolym för banken. Det innebär att verksamheten nu är framtidssäkrad. Med detta på plats så är det en bra tid för mig att kliva av, få bättre balans i livet och kunna ägna mig åt andra saker, säger Manfred Krieger, avgående vd i MedMera Bank.

– Manfred Krieger har verkat inom KF-koncernen under lång tid i en rad viktiga roller och han har haft stor betydelse för bankens utveckling de senaste åren. Banken står idag väl rustad och det finns en tydlig plan för bankens fortsatta utveckling framåt. Kenneth Nybohm, som idag är vice vd i banken, kommer att kunna säkerställa den fortsatta utvecklingen i banken fram till att vi fattar beslut om tillsättningen av en ny vd, säger Mats Lagerqvist, styrelseordförande i MedMera Bank.

– Jag ser fram emot att fortsätta bidra till den utvecklings-och lönsamhetsresa banken har inlett. Vi har en strategi som vi ska fortsätta verkställa och leverera på, säger Kenneth Nybohm, tf vd MedMera Bank.