Leif Linde omvald som ordförande för KFs styrelse

Den 14 april 2021 hölls KFs årliga förbundsstämma, den 122 i ordningen, digitalt från Vår Gård i Saltsjöbaden. 124 ombud samlades för att fatta beslut kring ämnen som varuimport, klimatpåverkan, ekologi, varupriser, lokalproduktion och Coops poängsystem. Samtliga beslut fattades i enlighet med KFs styrelses förslag.

Stämman valde även en ny styrelse. Leif Linde blev omvald som styrelseordförande för KF och Mailis Cavalli-Björkman respektive Håkan Thorell valdes in som nya styrelseledamöter.

– Jag känner mig stolt och glad över att återigen har fått förtroendet att vara med och leda KF, tillsammans med styrelsen. Det har varit ett spännande och utvecklande år på många sätt. De flesta siffror pekar uppåt, vi tar stora kliv på hållbarhetsområdet med de hållbarhetsdeklarationer vi precis har lanserat och vi har haft en rekordökning av nya medlemmar under det senaste året. Det känns att vi verkligen är på väg i rätt riktning, säger Leif Linde, omvald styrelseordförande i KF.

– Vi har gjort en rad stora satsningar under året som har gått, som till exempel byggstarten av vårt nya helautomatiska lager i Eskilstuna. Både vår försäljning och vårt samlade rörelseresultat har dessutom legat klart bättre än 2019. Jag är stolt över att verksamheten och alla medarbetare har klarat av att blicka framåt och fortsätta skapa nytta för alla våra medlemmar och utveckla affären, trots att det dessutom har varit en pandemi med allt vad det innebär.

– Jag känner mig också väldigt glad över att vi fortsätter vår tradition av att utveckla idéer och vara innovativa för att svara upp mot våra medlemmars behov och önskemål. Våra hållbarhetsdeklarationer är ett sådant viktigt steg, som grundar sig i en medlemsmotion. Men vi har också satsat på andra former av innovation som vår Scan & Pay-app till exempel som tillsammans med hållbarhetsdeklarationerna ska göra det enklare för våra medlemmar att göra smarta val för både plånbok, människa och planeten, säger Leif Linde.

– Vi kommer fortsätta fokusera på att skapa ännu mer nytta för våra medlemmar under det kommande året. Och vi ska göra det ingen annan gör – för vår kooperativa affärsidé bygger på att vi hittar lösningar och förbättringar tillsammans, som vi alla sedan kan ta del av. Vi ska vara bra för våra kunder men vi ska vara allra bäst för våra medlemmar. Det är ett löfte som vi kommer fortsätta arbeta hårt för att uppfylla.

Stämman biföll en motion om att reducera förpackningsmaterial för Coops egna varumärken. Stämman beslutade också att införa granskare ur medlemsperspektiv, vilket gjordes enligt Koden för kooperativ styrning som antogs av KF stämma 2020. Catharina Andersson och Hans Eklund, båda tidigare förtroendevalda revisorer i KF, valdes till granskare.

Efter stämmans avslut arrangerades ett seminarium med KFs nya vision – Sveriges viktigaste konsumentkraft – som tema. Seminariet bestod av tre olika block där stämmodeltagarna avhandlade ämnen som konsumentkraft, lönsamhet och förbundets riktning.

Motioner, årsredovisning och övrigt stämmorelaterat material finns under menyflik Stämma 2021.

KFs styrelse 2021-2022

 • Leif Linde, Nyköping, styrelseordförande (omval)
 • Britt Hansson, Stockholm (omval)
 • Jan Johnson, Värmdö (omval)
 • Maria Rudolphi, Gävle (omval)
 • Stig Nilsson, Lysekil (omval)
 • Caroline Ullman-Hammer (omval)
 • Peter Renkel, Umeå (omval)
 • Kerstin Wallentin, Järfälla (omval)
 • Jesper Josbrant, Luleå (omval)
 • Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad (nyval)
 • Håkan Thorell, Karlstad (nyval)