Miljoner kronor till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.

Konsumentkooperationen samlade in cirka 23,5 miljoner kronor till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.