Producentkooperation

Producentkooperation består av producenter av varor eller tjänster som samverkar för att förädla och sälja sina produkter. Samarbetet går också ut på att med goda villkor köpa råvaror, maskiner och annat som behövs i produktionen. Producent-kooperationen är mycket utvecklad i svenska lantbruket.