KF räddar ”Damen med slöjan”

damen_med_sloja

Det är nog inte många som känner till att KF under andra världskriget köpte Alexander Roslins tavla ”Damen med slöjan” och därmed lyckades behålla en av våra nationalklenoder i svensk ägo. Tavlans dåvarande ägare, professor Olof Tamm, hade under en tid uppvaktats av privata intressenter, som lade bud på konstverket. Detta trots att tavlan egentligen inte var till försäljning. Familjen Tamm beslutade sig för att sälja tavlan. Men de bestämde sig för att inte sälja till vem som helst och inte hur som helst. De vände sig till KF med två önskningar. Det ena var en förfrågan om KF ville lägga bud på tavlan och det andra en vädjan till KF att skänka verket till Nationalmuseum.

KF okänd donator i 62 år
KFs direktör Albin Johansson kontaktade 1945 överintendent Erik Wettergren på Nationalmuseum och berättade om familjen Tamms önskemål och bad samtidigt om hjälp med en värdering av tavlan. KF köpte tavlan av familjen Tamm för 40 000 kronor, vilket var ett reducerat pris, som i dagens penningvärde motsvarar ca. 835 000 kronor. KF ställde två villkor i samband med sin gåva. Det ena var att man ville att Nationalmuseum skulle lova att hålla tavlan i säkert förvar till kriget var slut. Och det andra mer beslöjade villkoret var att Nationalmuseum skulle hemlighålla alla uppgifter om donatorns identitet. KF ville, av okänd anledning, inte skylta med sin kulturella gärning. Det var först 62 år senare, år 2007, som sekretessen hävdes i samband med att Nationalmuseum gjorde en stor utställning med Alexander Roslins mästerverk.

Foto: Nationalmuseum (bilden är beskuren)

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie