Tre butiker hos Coop Butiker & Stormarknader säljs till Coop Oskarshamn

Direktanslutna medlemmar i KF (cirka 900 000) har återförts till att ha sitt medlemskap i en konsumentförening. Respektive förening erbjöds tidigare i år även övertagande av butikerna inom sitt medlemsupptagningsområde så att butik och medlem hänger ihop.

Som en del i den strukturaffären berörs även fyra butiker som fram till nu tillhört CBS, Coop Butiker & Stormarknader. Tre av dem kommer att säljas till Coop Oskarshamn. Det rör sig om CBS butiker i Oskarshamn, Vimmerby samt Mönsterås.

Coop Butiker & Stormarknaders butik i Hultsfred kommer att avvecklas, och verksamheten kommer koncentreras till den butik som Coop Oskarshamn redan driver i Hultsfred.

De tre aktuella butikerna köps en och en och samtlig personal kommer erbjudas möjligheten att följa med vid ägarbytet.

Överlåtelsen kommer ske 1 januari 2022.

– Vi ser fram emot att ytterligare stärka vår närvaro och utveckla affären. Med fler butiker har vi möjlighet att stärka både medlemsnytta och medlemsvärde och skapa bättre förutsättningar för en starkare konsumentkooperation, säger Richard Hedsand, vd i Coop Oskarshamn.

– Våra medarbetare är mycket viktiga för oss och står för en central del vår verksamhet. För våra medarbetare i Hultsfred är det ett tråkigt besked vi lämnar idag. CBS har fortsatt ansvar för butiken fram till stängning.  Medarbetarna i de andra butikerna får idag ett annat besked om nya förutsättningar att fortsätta utveckla affären lokalt, tillsammans med medlemmarna, och med ett tydligt ägarskap i Coop Oskarshamn, säger Meta Persdotter, vd Coop Butiker & Stormarknader.

För mer information, kontakta:

Richard Hedsand vd Coop Oskarshamn 073-847 45 01

Meta Persdotter vd Coop Butiker & Stormarknader 010-743 60 06