Anders Dahlquist-Sjöberg ny vice ordförande för Svensk Kooperation

KFs vice vd Anders Dahlquist-Sjöberg har sedan den 4 februari tagit över rollen som vice ordförande för Svensk Kooperation.

– Jag är stolt och glad över att vara ny vice ordförande för Svensk Kooperation. Vi i de kooperativa och ömsesidiga företagen utgör det demokratiska näringslivet som på ett unikt sätt förenar affärsnytta med demokratiska värderingar. Jag ser fram emot att jobba tillsammans i Svensk Kooperation för att öka kunskapen om den kooperativa företagsformen, som verkligen ligger i tiden, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ny vice ordförande för Svensk Kooperation.

Detta skedde i samband med att Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF, tog över ordförandeklubban i Svensk Kooperation.

Den övriga styrelsen i Svensk Kooperation består av Pernilla Bonde, vd för HSB; Petter Skogar, vd för Fremia; Karin Perers, ordförande för Mellanskog; Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank samt Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect (adjungerad).

Läs mer på Svensk Kooperations hemsida »