Direktanslutna medlemmar i KF med hemort i Halland flyttas till Coop Varberg

När beslut fattades i KFs styrelse om flytt av direktanslutna medlemmar till geografisk hemort samt därpå efterföljande köp av butiker inom CBS avvaktade man med beslutet kring de cirka 30 500 direktanslutna medlemmarna i Halland samt 11 butiker i Laholm, Halmstad och Falkenberg. Nu har KFs styrelse fattat beslut om även dessa.

Coop Varberg kommer att ta emot de ca 30 500 medlemmar som flyttas, för att de ska få en sammanhållen geografisk hemvist.

De 11 butikerna i Halland föreslås drivas som helägt dotterbolag till KF genom Coop Halland, med ett tydligt turnaround-fokus. Butiksdriften tas över i början av 2022.

Flytten av medlemmar till Coop Varberg samt bildandet av ett särskilt bolag som ska utveckla de 11 butikerna i Laholm, Halmstad och Falkenberg är en del av den större förändring som aviserats i samband med flytten av direktanslutna medlemmar till respektive förening samt försäljningen av CBS.

Göran Borg, nu vd för Coop Varberg, tar uppdraget som vd för bolaget och han tillträder senast 1 maj 2022.

Beslutet kring flytten av de direktanslutna medlemmarna i Halland och driften av de 11 butikerna gör att samtliga direktanslutna medlemmar nu har flyttats till respektive hemort.

Det är i sin helhet en positiv affär som kommer stärka medlemmarnas möjligheter till delaktighet och påverkan, stärka kooperationen framåt, stärka affären och bidra till utveckling av verksamheten. Coop fortsätter utvecklas med fokus på våra medlemmar och kunder.