Beslut fattat om att Coop Väst och Kf Göta fusioneras

Kf Götas föreningsstämma beslutade den 16 maj att anta fusionsplanen med Coop Väst genom absorption, det vill säga att Kf Göta upplöses utan likvidation och överlåter sin verksamhet (tillgångar och skulder) till Coop Väst. Coop Väst har tidigare fattat beslut i frågan.

Medlemmarna i Kf Göta blir medlemmar i Coop Väst som blir den övertagande föreningen. Därmed är alla nödvändiga beslut fattade för att genomföra fusionen. Nu fortsätter den process som inleddes med att styrelserna gemensamt lämnade in fusionsplanen för registrering till Bolagsverket. Juridiskt beräknas fusionen vara klar under oktober/november 2020.
Coop Väst kommer efter fusionen att bestå av 116 butiker i stora delar av Götaland, antalet anställda är ca 3 400 och årsförsäljningen är på ca 7 200 miljoner kr. Styrelsens säte är i Uddevalla.