Flera länder satsar på kooperativ forskning – Sverige hamnar på efterkälken

Sverige riskerar att hamna på en kunskapsmässig efterkälke, erfar Svensk Kooperation. I deras rapport Kooperativ forskning och utbildning lyfter man satsningar på kooperativ forskning och utbildning som görs i andra länder, men som saknas i Sverige.

Rapporten hänvisar till fyra länder som ligger i framkant inom kooperativ forskning och utbildning: Finland, Belgien, Spanien och Kanada. Även Tyskland, Storbritannien och Italien nämns som framgångsrika exempel. I rapporten listas ett antal faktorer som kan vägleda initiativ från svenskt håll som vill öka kunskapsutveckling och forskning om kooperation och dess potential.

–  Kunskap om kooperation och ömsesidiga företag bör vara självklara inslag i akademisk utbildning och forskning i Sverige. Vi ser att länder som Finland, Belgien, Spanien och Kanada satsar på kooperativ forskning och utbildning men att Sverige riskerar att halka efter. Vi hoppas att den här rapporten ska inspirera till ytterligare ansträngningar vid svenska universitet och högskolor för ökad kooperativ kunskapsutveckling, säger Jur Dr Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd för KF och ordförande i Svensk Kooperation.

Svensk Kooperation har tidigare noterat att akademiska utbildningar i Sverige ofta missar den kooperativa och ömsesidiga företagsformen, bland annat i deras rapport Var finns kooperationen i utbildningar? där man analyserade ämnesbeskrivningar och kursplaner för grundskolan, gymnasiet och högskolor och universitet.

Läs hela rapporten på Svensk Kooperations hemsida »