Ny styrelse vald på Kooperativa Förbundets stämma


KF har hållit stämma, den 120 i ordningen, på Vår Gård i Saltsjöbaden, Stockholm. På dagordningen för stämman stod bland annat val av ny förbundsstyrelse, godkännande av KFs årsredovisning och behandling av de 26 motioner som hade inkommit till stämman.

101 ombud samlades på Vår Gård och fattade beslut kring så skilda frågor som representationen i styrelser, poänguttag, matkassar utan kött, flygresor, prisskillnader på varor och nedläggning av olönsamma butiker. Samtliga beslut fattades i enlighet med KFs styrelses förslag.

Stämman valde även en ny styrelse för KF. Två nya ledamöter valdes in; Caroline Ullman-Hammer från Laholm som är vd och administrativ direktör på Öresundsbron samt Peter Renkel från Umeå som är vd för Konftel AB och även sitter i Umeå universitets advisory board.

-Det är glädjande att styrelsen nu förstärks ytterligare med Caroline Ullman-Hammer och Peter Renkel, säger Tommy Ohlström, omvald förbundsordförande för KF i en kommentar.

-KFs resa för att utveckla verksamheten har bara börjat och där kommer Caroline Ullman-Hammer och Peter Renkel kunna tillföra mycket både vad gäller fastighetskompetens och affärsstrategier, säger Tommy Ohlström.

Motionerna, årsredovisningen samt allt annat material som rör stämman finns på KFs hemsida https://kf.se/stamma/stamma-2019/

KFs förbundsstyrelse 2019-2020
Tommy Ohlström, styrelseordförande
Britt Hansson, Spånga
Stig Nilsson, Lysekil
Ann-Kristine Johansson, Kil
Kenneth Östberg, Norberg
Kristina Kamp, Bromma
Håkan Smith, Växjö
Maria Rudolphi, Gävle
Jan Johnson, Värmdö
Nyinvalda ledamöter
Caroline Ullman-Hammer, Laholm – vd och administrativ direktör Öresundsbron
Peter Renkel, Umeå – vd Konftel AB

För mer information kontakta

Anna Wennerstrand, Tf kommunikationsansvarig KF 076-798 08 74
anna.wennerstrand@kf.se