Stämma 2019

Här hittar du all information som rör Kooperativa förbundets stämma 2019.

Kooperativa förbundets årsredovisning för 2018, dagordning samt arbetsordning för stämman, stämmohäftet med allt material inför stämman, samtliga inskickade motioner och styrelsens utlåtande över dem, valberedningens förslag till ny styrelse för KF, förslag på stadgeändringar, den kooperativa rapporten och koden för densamma samt annan praktisk information som rör förbundsstämman 2019 finns på denna sida.

Stämman 2019 inleds kl 13:00 den 10 april på Vår gård, Saltsjöbaden.

Dagen inleds klockan 10.00 med ett seminarium – öppet för alla men anmälan krävs – om Digitalisering i detaljhandeln, med talare från bland annat Google och Handelns utredningsinstitut.

Dokument till stämman

KF18 årsredovisning indexerad

Förslag till arbetsordning samt dagordning

Stämmohäfte_webb

Motioner samt uppföljning tidigare års motioner

Valberedningens rapport

Valberedningens förslag

Fastställande av instruktion för KFs valberedning

Förslag på val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande och vice ordförande i valberedning

Förslag till Stadgeändringar

Kod för kooperativ styrning KFs stämma 2019

Kooperativ styrningsrapport KF stämma 2019