Stämma 2019


Här hittar du all information som rör Kooperativa förbundets stämma 2019. Stämman hölls den 10 april 2019 ute på Vår Gård i Saltsjöbaden, Stockholm. De 101 ombuden beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga frågor.

Kooperativa förbundets årsredovisning för 2018, dagordning samt arbetsordning för stämman, stämmohäftet med material inför stämman, samtliga inskickade motioner och styrelsens utlåtande över dem, valberedningens förslag till ny styrelse för KF, förslag på stadgeändringar, den kooperativa rapporten och koden för densamma samt annan praktisk information som rör förbundsstämman 2019 finns på denna sida.

Protokoll Kooperativa Förbundets Stämma 190410

Stämmodagen inleddes redan klockan 10.00 med ett framåtsyftande seminarium om Digitalisering i detaljhandeln, med talare från bland annat Google och Handelns utredningsinstitut.

Du hittar pressmeddelandet om den nya styrelsen här. https://kf.se/ny-styrelse-vald-pa-kooperativa-forbundets-stamma/

Dokument till stämman

KF18 årsredovisning indexerad

Förslag till arbetsordning samt dagordning

Stämmohäfte_webb

Motioner samt uppföljning tidigare års motioner

Valberedningens rapport

Valberedningens förslag

Fastställande av instruktion för KFs valberedning

Förslag på val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande och vice ordförande i valberedning

Förslag till Stadgeändringar

Regler för utbetalning av arvoden med mera till styrelseledamöter

Kod för kooperativ styrning KFs stämma 2019

Kooperativ styrningsrapport KF stämma 2019