af Trolle, Ulf

1919 – 1997. Företagsekonom, professor vid Handelshögskolan i Göteborg 1951 – 1968, rektor där 1959 –1962. af Trolles främsta bidrag som forskare var analyser av bruttopris- och diskrimineringseffekter på handelns struktur, och han hade ett avgörande inflytande på konkurrenssystemets liberalisering. Han författade flera läroböcker inom distributionsekonomi. Han författade ett 50-tal böcker.
Han blev känd som ”företagsdooktorn” som rykte ut när krisföretag behövde hjälp att bli friska.
I sin ungdom hade han flera uppdrag åt KF:s affärschef Albin Johansson. Han var idégivare när KF Industri AB kom till. 1987 engagerades han av KF:s vd Leif Lewin för att komma med nya idéer om KF:s och föreningarnas organisation. 1989 kom hans bok ”Effektivt styrelsearbete inom konsumentkooperationen”.

Källor:
NE Internettjänsten 2006-12-14
Ledarforum nr 5–6/1987

Se bibliotekskatalogen CoopCat av och om af Trolle, Ulf