Var med och påverka KF – skriv en motion!

Som medlem och ägare kan du hjälpa oss att bli ännu bättre. Ett sätt att påverka vår verksamhet är att skriva en motion. Det vill vi uppmana dig att göra senast den 15 november.

Vad kan jag skriva om?

När det handlar om motioner är det viktigt att de ska beröra större, principiella ärenden. Frågor som berör exempelvis en specifik butik, som sortiment- eller skötselfrågor ska i första hand lösas tillsammans med butikschef eller med stöd av ägarombud.

Checklista för motioner

Först och främst är det viktigt att det bara är du som är personlig medlem som kan underteckna och skicka in en motion. Är du osäker angående ditt medlemskap, kontakta kundservice.

De här punkterna behöver finnas med när du skickar in motionen

  • En tydlig rubrik (”Motion angående…”)
  • En bakgrund till ditt förslag (”Framställan”)
  • Ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. (”Jag yrkar att…”)
  • Ditt namn, din adress och e-postadress.
  • Ditt id-nummer. (Det består av 7 siffror och står i liten stil på Coop-kortet och i inloggat läge på coop.se)

Maila motionen till medlem@kf.se senast den 15 november om du är direktansluten medlem i KF och inte i någon av de 30 konsumentföreningarna. Är du medlem i en konsumentförening? Det står också på ditt Coop-kort. Då är deadline i januari. Läs mer om din förening här.

Vid eventuella frågor, kontakta KFs opinionsbildnings- och kommunikationschef Anna Wennerstrand på anna.wennerstrand@kf.se eller 076-798 08 74.