Ambitiösa målsättningar för We Effect

Konsumentkooperationens satte som mål är att insamlingen till We Effect och Vi-skogen ska öka med minst 30 procent till 2020, jämfört med 2008 (justerat för inflation). Årets insamling uppgick till 23,7 (23,9) miljoner kronor. Knappt 55 procent av de insamlade medlen gick till We Effect. Insamling sker bland annat genom biståndsbössor samt Biståndsknappen, öresavrundning på MedMera-kortet och försäljning av plastkassar i butik