Ökat valdeltagande i Ägarombudsvalet

Nu har ägarombud valts för Coop-butiker runtom i Sverige. 135 951 medlemmar deltog i valet där 1 072 personer kandiderade till att bli ägarombud.

 – Det är positivt att vi har ett större engagemang jämfört med förra valet för två år sedan då vi hade 92 112 personer som röstade på 921 kandidater. När fler medlemmar väljer att delta stärks kooperationen, men även medlemmarnas möjligheter att vara med och påverka. Samtidigt kan vi alltid bli ännu bättre. Vi har till exempel butiker som bara har haft en person som varit intresserad av att ställa upp som kandidat. Det är naturligtvis tråkigt, men det är också en del av utmaningen i ett demokratiskt system som förutsätter att människor har lust och vilja att engagera sig. Vi är också övertygade om att den fortsatta utvecklingen av våra digitala verktyg för Coop-medlemmar kommer att leda till ännu mer aktivitet och engagemang, säger Leif Linde, styrelseordförande i Coop och KF.

Ägarombuden är länken mellan medlemmarna och butikerna. De arbetar för att få fler att engagera sig och verkar för att stärka medlemmarnas delaktighet. Ägarombud väljs på två år och mandatperioden sträcker sig fram till nästa val 2024.

– Den som blir ägarombud har fått medlemmarnas förtroende att även tala för dem, men att vara ägarombud är inte, och ska inte heller vara, det enda sättet att visa sitt engagemang. Vi har en ständigt pågående dialog om vad som kan göras för att skapa ett större engagemang och skapa fler sätt att påverka och engagera sig. Det arbetet kommer vi fortsätta med, säger Leif Linde.