Arbetskooperativ

Arbetskooperativ hör till gruppen personalägda företag tillsammans med andra företag som i större eller mindre utsträckning fungerar enligt kooperativa principer.