Bykooperativ – samhällskooperativ

Bykooperativ – samhällskooperativ
Ett kooperativ som tillgodoser behov av till exempel omsorg, bostäder, service och arbetstillfällen i en by eller annat lokalsamhälle. Ett samhälls- / bykooperativ är ofta en blandning av två eller flera av de övriga kooperativa formerna.