Coop beslutar om ny logistiklösning

År 2009

Varuflödena styrdes om och koncentreras till orterna Bro, Västerås och Ebköping. Coop-tågen mellan Helsingborg och Stockholm, som utgör en central del i den nya

logistiklösningen, startade under hösten. Det blev en minskad miljöpåverkan genom att flytta över en stor del av varutransporterna från lastbil till järnväg. 350 lastbilar färre per vecka. Antalet omlastningsterminaler ökade vilket innebär fem nya orter samt en omstrukturering av befintliga terminaler i Umeå, Luleå, Växjö och Malmö. Arbetet belönades med att Coop fick Green Cargos utmärkelse ”Årets klimatkomet”.

En ny finansierings- och debiteringsmodell, som bättre speglade faktiska kostnadsdrivare i

varuflödeskedjan, driftsattes under året. Viktiga leverantörsförhandlingar reducerade inköpskostnaderna och bättre leverantörsvillkor förhandlades fram.