Coop har över 100 000 följare på Facebook

Coop har omkring 110 000 följare på Facebook, och många av dem är intresserade av hållbarhetsrelaterade frågor såsom
ekologisk mat och djuromsorg. Det gör Facebook till ett viktigt diskussionsforum i dessa frågor. Mediet används också för kampanjer
och i utbildningssyfte. Exempelvis hade Coop en fiskskola i samband med Naturskyddsföreningens miljövänliga vecka. Syftet var att lära
konsumenterna om vilken fisk de ska köpa för att göra ett mer miljöriktigt val.