Coop Prima lanseras

Coop Prima lanseras som nytt eget varumärke inom premiumsegmentet, där den enskilda producenten och varans ursprung lyfts fram. Ett nytt eget premiumvarumärke, Coop Prima, togs fram och lanserades ett 50-tal Coop Prima-varor.