Coop Sverige AB bildas

Som ett resultat av samarbetsavtalet bildades Coop Sverige AB och rollen för moderbolaget Kooperativa Förbundet Ekonomisk förening
(KF) utvecklades till en renodlad ägarorganisation med fokus på ägarstyrning samt strategisk affärs- och förbundsutveckling. Avtalet
trädde i kraft den 1 januari 2014 och innebär att de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarnas egen butiksdrift jämställs – likabehandlas
– med butiksdriften i Coop Butiker & Stormarknader.

Coop Sverige ansvarar för varumärkesstrategi, affärsutveckling, inköp och kategori, varuflöde, formatstyrning och marknadskommunikation
för Coop i hela landet. Coop Inköp & Kategori och Coop Marknad är affärsområden inom Coop Sverige från 1 december 2013.

Coop Logistik, Coop Butiker & Stormarknader, Coop Sverige Affärsstöd och Grådö Mejeri är dotterbolag till Coop Sverige. Genom bolagen
bedrivs logistik- och butiksverksamhet samt mejeriproduktion. I Coop Sverige Affärsstöd (tidigare KF Shared Services) samlas stödfunktioner
som är kopplade till butiksdriften – IT och telefoni, HR, ekonomi, hållbarhet, kommunikation och PR samt säkerhet. Med det nya bolaget
Coop Sverige skapas en stark och effektiv strategisk styrning av 700 butiker i hela landet.