Dahl, Gustav Werner


1856 – 1920, grenadjär, låsfabriksarbetare, arbetare vid gevärsfaktori, föreningsföreståndare, affärschef i KF.
G.W. Dahl växte upp under fattiga förhållanden i Östergötland där fadern var daglönare på Lövsta gods. Äldst av tolv syskon fick han tidigt klara sin egen försörjning. Tjugotre år gammal tog han värvning som grenadjär men trivdes inte med militärlivet, som han lämnade 1888. Arbetade på låsfabrik och Eskilstuna gevärsfaktori. 1896 blev han föreståndare för det kooperativa företaget Eskilstuna arbetares handelsaktiebolag. Sedan han 1903 blivit invald i KF:s styrelse blev han en ivrig förespråkare för att KF skulle starta partihandel. Han blev chef för den nya agenturverksamheten som startade 1904 och KF:s förste affärschef fram till 1918.

Källor:
G.W. Dahl, Konsumentbladet 1920 nr 29
Samverkan till egen nytta / Giertz, Eric – Strömberg, Bengt U, Stockholm : Prisma 1999. 216s.