Ekolöftet sätter Eko-mat på den politiska agendan

Inför riksdagsvalet lanserade Coop Ekolöftet vilket var en sajt för att samla riksdagspartiernas mål och ambitioner kring ekologisk konsumtion och produktion i Sverige. Frågan om matens innehåll oroar många människor vilket gör det till en politisk fråga. Kampanjen blev mycket uppmärksammad.