FN:s initiativ Global Compact

KF och Coop tillämpar FN:s initiativ Global Compact och dess tio principer som KF anslöt sig till 2007.