Fördjupning av Coop i hela Sverige

Integrationen av Coop i hela Sverige har fördjupats och inkluderar nu (2010) en tydlig samordning av både varuförsörjning (inköp och logistik) och en enhetlig gemensam kommersiell strategi.