Geijer, Erik Gustav


1783 – 1847. Informator, Historiker, Filosof, Författare, Tonsättare, Professor
Uppsala universitet (1817-47), Svenska Akademien (1824-47)

Geijer var fram till hög ålder konservativ men utvecklade under sina sista tio år en liberal hållning. Han tillskrev individen och den personliga friheten en avgörande roll i samhället och personliga värden som ansvar och rättskänsla värderade han högt.
Han kände till hur kooperationen utvecklades i England, Robert Owens teorier och experiment och vävarna i Rochdale. 1844 höll han en serie föreläsningar i Uppsala: ”Om vår tids inre samhällsförhållanden” och han menade där att ”associations-principen är ett tidens räddningsmedel” för samhällsutvecklingen. Den första gången ordet ”kooperativa” förekommer i svensk litteratur är i Geijers ”Minnen – en reseanteckning daterad 15 september 1825”.

Se CoopCat skrivet av och om Erik Gustav Geijer

Källa:
Manuell katalog, Personalier
Konsumentkooperationen förr och nu/ Herman Stolpe, Harry Hjalmarsson, Rabén & Sjögren, Stockholm, KF, 1970
Nationalencyklopedin på Internet Ne.se (2006-11-02)
Stormår : en folkrörelse växer fram / Axel Gjöres, Stockholm : Rabén & Sjögren, 1963. 399 s.