Gjöres, Axel

1889–1979, kooperatör, socialdemokratisk politiker. Gjöres växte upp i bruksmiljö. Han studerade 1908 – 1909 vid Brunnsviks folkhögskola och 1917 – 1919 vid Handelshögskolan i Stockholm samt i Storbritannien. 1913 blev han medarbetare i Konsumentbladet och 1918 tidningens redaktör, vilket han var till 1933. 1920 – 1931 var han även redaktör för Kooperatören. 1926 utsågs han till chef för KF:s organisationsavdelning.
Han var 1938 – 1941 tillförordnad generaldirektör för Kommerskollegium, 1941 – 1947 folkhushållningsminister, 1947 – 1948 handelsminister och 1948 – 1954 generaldirektör för Kommerskollegium. Han var vidare ledamot av riksdagens första kammare 1943 – 1950. Som författare ägnade Gjöres stort intresse åt kooperationens historia. Han skrev bland annat Stormår. En folkrörelse växer fram (1963).

Se bibliotekskatalogen CoopCat av och om Axel Gjöres