Hjalmarson, Harry

1908 – 1986
Växte upp i ett arbetarhem med knappa villkor men kunde tack vare föräldrarnas uppoffringar genomgå läroverk. Efter studentexamen blev han butiksbiträde i Konsum i Västerås. 1931 avancerade han till butiksföreståndare i Boden. 1933 antogs han till assistentutbildningen på Vår gård. 1936 utsågs han till distriktsrevisor. 1938 blev han avtalskonsulent i KF och 1941 personalchef. 1943 – 1945 vd för Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO. 1946 blev han föreningsledare för den då fjärde största föreningen Konsum Örebro och samtidigt ledamot av KF:s förvaltningsråd, vars ordförande han blev 1952. 1957 utsågs han att efterträda Albin Johansson som KF:s vd. En post han hade till pensioneringen 1972.
Vid sidan av KF hade han en rad styrelseuppdrag, bland annat i Oljekonsumenterna, Korpidrottsförbundet, SPK, Motormännen, Luftfartsstyrelsen, Sparbankernas Bank, Tobaksbolaget, Riksbyggen, BPA, Andra fondstyrelsen, Barnens dagsföreningen, Folksam, Investeringsbanken samt Statsföretag.

Källa: Ledarforum 5/86

Se bibliotekskatalogen CoopCat av och om Harry Hjalmarson