Johansson, Albin


1886-1968, kooperatör, affärschef och verkställande direktör i Kooperativa Förbundet. Albin Johansson anställdes 1907 av KF som kontorschef och blev 1909 chef för soliditetsavdelningen. 1915 – 1917 arbetades han med bildandet av Konsumentföreningen Stockholm. 1918 blev han chef för KF:s kassa- och räkenskapsavdelning, 1920 utsågs han till affärschef och 1924 till verkställande direktör. En post han innehade till 1957. Han var en idérik och handlingskraftig entreprenör och affärsman. KF utvecklades under hans ledning till Sveriges största företag. Han ledde uppbyggnaden av KF:s omfattande industriverksamhet. Han var också en drivande kraft i det nordiska och internationella samarbetet inom konsumentkooperationen och verkade för frihandel och ett fritt näringsliv.
Johansson hade endast folkskola men bedrev omfattande självstudier. Han hade en rad uppdrag utanför KF. Bland annat var han ordförande i Svenska uppfinnareföreningen 1940 – 1960 och i olika perioder ledamot av såväl Kungliga Operans och Kungliga Dramatiska teaterns styrelser. Han utgav en mängd skrifter i ekonomiska och kooperativa ämnen och blev 1956 hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Se CoopCat av och om Albin Johansson

Källor:
Boken om Albin Johansson 1 och 2 / Stolpe, Herman – Stolpe, Sven, Stockholm : Rabén & Sjögren 1969, 289 s/294 s.
Artikel om ” Den dynamiske Albin Johansson” av Bengt U Strömberg