KF Invest går starkt

År 2010

KF Invest redovisar ett starkt resultat i sin kapitalförvaltning och ingående investeringar i Läckeby Water Group, Löplabbet och nyinvesteringen i Leos Lekland har en god utveckling.