Kreditinstruktion

KF Ek. (KF) har möjlighet att ge utlåning till konsumentföreningar, dels genom en checkkredit i kontokurantsystemet eller genom en långfristig lånefacilitet. Instruktioner och interna processer för kreditprocessen har uppdaterats och den uppdaterade kreditinstruktionen finns nu att tillgå på KFs hemsida.
En del i den uppdaterade processen är att vi kommer att gå igenom lämnade krediter varje halvår och kontakta de kredittagare som antingen inte utnyttjar sin kreditfacilitet eller som utnyttjar faciliteten fullt ut under en längre tid.
Detta gör vi för att få bättre kontroll över kreditbehoven och i de fall då faciliteten inte utnyttjas påminna om att den kan behöva avslutas. Faciliteter som inte utnyttjas medför en kostnad för föreningen i form av kreditavgifter som kan reduceras om outnyttjade kreditfaciliteter stängs ned.

Kreditinstruktion KF 190520 Final