KFs förbundsstämma beslutade om utdelning för första gången på tio år

Den 20 april 2022 genomförde KF sin ordinarie förbundsstämma på Coop Center i Solna. Årets stämma var en hybrid variant som samlade 119 ombud. Satsningen på obemannade butiker framhölls av ledningen liksom det faktum att KF får många nya medlemmar under 30 år.

Det rådande kriget i Ukraina med dess fasor och påverkan på Sverige uppmärksammades på förbundsstämman. Styrelseordförande Leif Linde valde att hänvisa till historien hur det Kooperativa Förbundet hanterat tidigare krig och kriser. Han drog även jämförelser med dåtid och nutid.

– Precis som krisåren 1939 och 1940 har vi fått många nya medlemmar nu och närmare 40 procent av dem är under 30 år, sa Leif Linde.

Utifrån en sammanställning över hur stora livsmedelsproducenter Ukraina och Ryssland är på ett globalt perspektiv, visade Coops VD Marie Nygren hur Sverige och Coop kan påverkas av kriget i Ukraina.

Förbundsstämman gick på styrelsens förslag att göra en utdelning på en procent av insatskapitalet till de 28 konsumentföreningarna i Sverige. Det är första gången på tio år som KF gör detta.

Tekniska framsteg med applikationer som Scan & Pay hyllades eftersom denna lösning gjorde det möjligt för ett stort antal butiker att ha öppet, trots IT-attacken förra sommaren som slog ut kassasystemet. Utifrån en medlems motion har det utvecklats ett samarbete med applikationen Bower som används för att återvinna förpackningar och på drygt ett år har Coops medlemmar och kunder pantat över en miljon förpackningar från de egna varumärkena.

– Vi ligger i framkant på flera områden med olika applikationer. Förra året började vi med obemannade butiker som fungerar tack vare Scan & Pay. I exempelvis Unnaryd har vi kunnat förlänga öppettiderna i butiken med 49 timmar och i Tystberga har vi vår första butik som är öppen dygnet runt, sa Marie Nygren.

De tekniska framgångarna begränsades inte till applikationerna. Stämmoombuden kunde även glädjas över att Coops onlinehandel har ökat 24 månader i rad och att den nya helautomatiska terminalen i Eskilstuna kommer att förses solcellspaneler på taket vilket gör den producerar så pass mycket el att det tillgodoser hälften av anläggningens behov.

Marie Nygren berättade också om etableringen av det nya butiksformatet X:-tra som kunde lanseras i början av året. Målsättningen är att öppna drygt 70 butiker under 2022.

– Vi har lyssnat på våra medlemmar, följt förändringarna i samhället och kommit fram till att ett butiksformat som X:-tra behövs. Vi ser att det finns plats för ett nytt butiksformat som har ett starkt priserbjudande i en bostadsnära butik och erbjuder välkända varumärken till bra kvalitet, sa Marie Nygren.

Förbundsstämman antog uppdaterade mönsterstadgar som moderniserats och ger respektive förening möjlighet att bygga den demokratiska medlemsstruktur som passar föreningen bäst.

Leif Linde blev enhälligt omvald som styrelseordförande. Valberedningens förslag till styrelse bestod av sex män och lika många kvinnor som valdes enhälligt.

– Det är med både stolthet och tacksamhet som går in i det här arbetet. Vår historia visar att vi som kooperativa företag kan ha utvecklingskraft för att möta samhällets utmaningar. När vi investerade i kompressorkylarna 1922 blev vi ifrågasatta, men medan andra fortfarande höll på med isblock och sågspån hade vi teknik som gjorde att vi undvek matsvinn. Nu har vi lanserat Hållbarhetsdeklarationen som är första hjälpen för dig som vill göra hållbara val och om tio år kommer den att kunna hållas fram som ytterligare en milstolpe, säger Leif Linde i en kommentar efter att ha blivit omvald.