KF Media bildades 1 juli

KF Media bildades som nytt affärsområde 1 juli 2010 med KFs förlags- och bokhandelsverksamheter, det vill säga Norstedts, Rabén & Sjögren, Akademibokhandeln och Bokus. Under året bildades KF Media som omfattar KFs förlags- och bokhandelsverksamheter. Syftet med den nya organisationen är att tillvarata kostnadssynergier och de möjligheter till utveckling som finns inom medieområdet, samt möta de förändringar som sker på bokmarknaden, bland annat till följd av den digitala utvecklingen. KF Media utgör också en plattform för allianser och förvärv. KF Media har en stark position på marknaden om man ser till hela värdekedjan med förlag, bokhandel, nätbokhandel, bokklubbar och dagligvaruhandel. Samtliga verksamheter inom KF Media har antingen position som nummer ett eller två på sin marknad. Totalt säljs i storleksordningen 20-25 procent av alla böcker i Sverige via någon av KF Medias kanaler.