Konsumentkooperation

Konsumentkooperation organiserar konsumenter som tillsammans vill tillgodose behov av varor eller tjänster, till exempel inom ramen för en konsumentförening eller en bostadsrättsförening.