Kronans droghandel Retail AB bildas av Oriola-KD och KF som förvärvar 171 apotek när staten säljer

År 2009

Den 1 juli 2009 ändrades lagen och det blev möjligt för andra än Apoteket att äga och driva apotek. Syftet är att detta ska ge Sverige fler apotek, bättre öppettider och service. Oriola-KD och KF ingick ett samarbete i början av 2009 innan omregleringen. Man förberedde förvärv av apotek inför den kommande utförsäljningen. Detta sker i det nya samägda bolaget, Kronans Droghandel Retail AB. Oriola-KD äger 80 procent medan KF de resterande 20 procenten av bolaget.

 

I slutet av 2009 köpte Kronans Droghandel Retail AB 171 apotek från Apoteket AB till ett värde av drygt 1,5 miljarder kronor men driften av butikerna i hela landet togs över först den 22 februari 2010. Dessutom kom det till några helt nya apotek i anslutning till Coops butiker och stormarknader. Som en del av omregleringen av den svenska apoteksmarknaden såldes knappt hälften av Apoteket ABs apotek ut under 2009.