Matsvinn i fokus

Coop stärker under året rutinerna och arbetar aktivt med att minska svinn. Inköpsrutiner och kontroller i butikerna förbättras. Leveransvolymerna för färskvaror ställs om med förbättrade rutiner och uppföljning. För att minska matsvinnet har Coop inlett ett samarbete med Göteborgsbaserade företaget Allwin. Allwin levererar varor med till exempel kort datum eller trasig förpackning från Coop till ideella organisationer som kyrkor, härbärgen och kvinnojourer. Under året skänkte åtta Coop-butiker i Göteborg 64 ton mat motsvarande runt 130 000 måltider. Utöver det skänker tio butiker i Stockholm mat till lokala organisationer som stödjer behövande människor.

Under året uppgick svinnet inom Coop, mätt i fysisk förstörelse av mat och andra varor, till 1,79 (2,06) procent av omsättningen. Årets siffror betraktas som ett tecken på att utvecklingen går i rätt riktning.