Medlemstidningen Mersmak fick ny utformning

År 2003

Medlemstidningen Mersmak fick ny utformning. Tidningen blev samtidigt rikstäckande med omkring 1 200 000 läsare och därmed en av de största tidningarna i landet. Innehållet gavs en tydlig inriktning på mat med en extra dimension i form av praktiska tips och idéer som förenklar och förgyller vardagen. Förmånliga medlemserbjudanden kopplade till Coop MedMera-kortet samlades längst bak i tidningen.

Mersmak fick också en pådrivande roll i frågor som bygger på de konsumentkooperativa värderingarna, till exempel att verka för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt uthållig konsumtion.