MedMera Bank renodlas

Verksamheten renodlades med fokus på finansiella tjänster och som leverantör av Coops återbäringsprogram.
Som en konsekvens överfördes marknadsföringsresurserna från MedMera Bank till Coop Marknad AB.