MedMera Bank utvecklar privatlån

MedMera Bank utvecklade ett privatlån för både medlemmar och icke medlemmar med lansering under 2014. MedMera Bank har, som en del av ett koncerngemensamt projekt, outsourcat sin kundtjänst till en extern part. MedMera Banks uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och affärsnytta till butikerna genom att tillhandahålla prisvärda lösningar inom kortområdet. Bland produktutbudet finns kontoprodukter såsom VISA-kort, inköpskort för juridiska personer samt betallösningar för kapitalvaruköp i anslutna butiker.