Norstedts förlagsgrupp är framgångsrika

För Norstedts Förlagsgrupp var 2010 ett mycket framgångsrikt år såväl publicistiskt som kommersiellt. Höstens utgivning var stark från förlagsgruppens alla förlagsenheter och mest utmärkande bland framgångarna var Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa och Augustprisvinnaren i skönlitteratur Spill av Sigrid Combüchen. De internationella framgångarna för Stieg Larssons Millennium-trilogi fortsatte under året. Försäljningen 2010 ökade jämfört med 2009.

Akademibokhandeln svarar för cirka 40 procent av den totala bokhandelsmarknaden och cirka 15 procent av den totala bokmarknaden.