Kooperativa initiativ startar Cancerfonden

1951 grundades den organisation som idag heter Cancerfonden på initiativ av herrekiperingsdirektören Morri Nidén och hemmafrun Ebba Andersson. Gemensamt för båda var att de själva överlevt cancer. Med sina erfarenheter visste de att fler kunde överleva sjukdomen om cancerforskningen utvecklades. För att främja forskning startade de insamlingar och bildade en organisation som kunde förse forskningen med pengar.

Kooperativa initiativ
Ebba Andersson var aktiv i Aspuddens kooperativa kvinnogille. Hon såg en möjlighet att starta en nationell insamlingskampanj och skrev en motion som antogs av det Kooperativa Kvinnogillesförbundets kongress 1950. Målet för insamlingen var en miljon kronor, vilket motsvarar ca 20 miljoner i 2016 års penningvärde. Redan hösten 1950 började de samla in pengar under parollen ”I kamp mot kräfta”.

Kooperativa kvinnogillesförbundets medlemmar gick runt med insamlingsbössor och ordnade föredragskvällar. I februari 1951 hade de lyckats samlat in 951 000 kr.

Kooperativa Förbundet (KF) och Folksam bidrog vardera med en grundplåt på 25 000 SEK (idag närmare en halv miljon kronor) till Kooperativa kvinnogillesförbundets insamling.

Bildar riksförening
Morri Nidén ville starta en rikstäckande organisation efter amerikansk förebild, med insamlingsverksamhet till cancerforskningen. Han ordnade den 8 december 1950 ett möte med tidens främsta cancerforskare som resulterade i att Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande grundades den 20 juni år 1951. 1982 bytte organisationen namn till Cancerfonden.

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie