Nytt registrerat namn för KF

På KF stämma i april antogs ett nytt namn för KF genom de nya stadgarna. Det registrerade namnet har ändrats från Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk förening till Kooperativa Förbundet ekonomisk förening.