Omfattande sortiments- och prissättningsprocess

Coop genomför omfattande effektivisering av sortiments- och prissättningsprocessen i syfte att ge
marginalförstärkning.