Personalkooperativ

Personalkooperativ är arbetskooperativ i omsorg, vård och skola. Personalkooperativens medlemmar är ofta människor som har varit anställda i kommuner och landsting och som har tagit över verksamheten där de arbetar. Det är inte ovanligt att också andra ord används för att beteckna kooperativa företag, till exempel invandrarkooperativ, samhällskooperativ, handikappkooperativ, skolkooperativ, bilandelsförening, inköpsförening, sparkassa, och äldrekooperativ.
Om man tittar närmare på dessa verksamheter går det att sortera in dem bland de ovan beskrivna.